דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגביית הוצאות פרצלציה

70.67.01.23

-
בשנת 2002 תקציב הכנסות מגביית הוצאות פרצלציה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?