דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות פרויקטים מיוחדים בתכנית פיקוח מדידות וניהול פרוייקטים

70.67.01.09

-16,000,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות פרויקטים מיוחדים בתכנית פיקוח מדידות וניהול פרוייקטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-16,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-10,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)