דלג לתוכן עיקרי
70.67.01.07

הכנסות מהחזרי פיתוח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תיכנון ופיקוח (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות מהחזרי פיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?