דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות פרוייקטים מיוחדים בתכנון, פקוח, מדידות ונהול פרוייקטים

70.67.01.03

-22,242,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות פרוייקטים מיוחדים בתכנון, פקוח, מדידות ונהול פרוייקטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-22,242,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?