דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות פיתוח

70.67

1,096,944,000
בשנת 2012 תקציב פעולות פיתוח הוא ₪163,759,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,096,944,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪67,500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,164,444,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪775,618,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,630,143,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-295,530,871
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?