דלג לתוכן עיקרי
70.67

פעולות פיתוח

תקציב מאושר: 1,096,944,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף שיכון.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב פעולות פיתוח הוא ₪163,759,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,096,944,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪67,500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,164,444,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-295,530,871
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?