דלג לתוכן עיקרי
70.10.02.03

מיעוטים סבסוד פיתוח

תקציב מאושר: 23,260,000
תקנה תקציבית בתכנית בנייה חדשה (תחת תחום פיתוח תשתיות דיור בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מיעוטים סבסוד פיתוח הוא ₪23,260,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2023 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)