דלג לתוכן עיקרי
70.10.01.60

הכנסות ממכירת דירות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הלוואות לרכישת דירה (תחת תחום הלוואות לרכישת דירה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות ממכירת דירות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?