דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות רישומיות ממכירת דירות ברכוש מנהלי

70.10.01.60

-
בשנת 2001 תקציב הכנסות רישומיות ממכירת דירות ברכוש מנהלי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪-27,723,416
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)