דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משקים סגורים בנייה לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪100,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪100,000,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,989,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,900,176,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2023 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?