דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות באשראי מסובסד מסעיף 42 לסיוע מקום באזור עדיפות לאומית ב'

70.09.16.09

-752,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות באשראי מסובסד מסעיף 42 לסיוע מקום באזור עדיפות לאומית ב' הוא ₪-752,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪-351
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)