דלג לתוכן עיקרי
70.09.15.03

השתתפות באשראי מסובסד מסעיף 42

תקציב מאושר: -748,000
תקנה תקציבית בתכנית משכנתאות לזכאים על- פי (תחת תחום הלוואות לרכישת דירה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות באשראי מסובסד מסעיף 42 הוא ₪-748,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-39,381
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)