דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות באשראי תוכנית החומש

70.09.12.13

-197,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות באשראי תוכנית החומש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-197,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?