דלג לתוכן עיקרי
70.09.12.02

אשראי מסובסד לעולי אתיופיה

תקציב מאושר: 4,845,000
תקנה תקציבית בתכנית מבצע לעולי אתיופיה (תחת תחום הלוואות לרכישת דירה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב אשראי מסובסד לעולי אתיופיה הוא ₪3,178,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,845,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪4,102,862
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)