דלג לתוכן עיקרי
70.09.10.10

הלוואות לבניית 200 יח"ד

תקציב מאושר: 19,793,000
תקנה תקציבית בתכנית אשראי לבנייה על ידי (תחת תחום הלוואות לרכישת דירה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הלוואות לבניית 200 יח"ד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,793,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)