דלג לתוכן עיקרי
70.09.10.03

אשראי לבניית 300 יחידות דיור על ידי אגודות שיתופיות בישובים כפריים

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית אשראי לבנייה על ידי (תחת תחום הלוואות לרכישת דירה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב אשראי לבניית 300 יחידות דיור על ידי אגודות שיתופיות בישובים כפריים הוא ₪100,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪2,606,962
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)