דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות תקציב משרד הביטחון

70.09.09.50

-1,441,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות תקציב משרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,441,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?