דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אשראי נטו-קיבוצים באזורי עדיפות לאומית

70.09.09.08

931,000
בשנת 2011 תקציב אשראי נטו-קיבוצים באזורי עדיפות לאומית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪931,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪515,344
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)