דלג לתוכן עיקרי
70.09.03.01

אשראי נטו- תקציב ותחליפי להלוואות בנקאיות

תקציב מאושר: 204,089,000
תקנה תקציבית בתכנית ותיקים חסרי דירה (תחת תחום הלוואות לרכישת דירה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אשראי נטו- תקציב ותחליפי להלוואות בנקאיות הוא ₪281,589,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪204,089,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪49,817,912
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)