דלג לתוכן עיקרי
70.06.02.04

השתתפות מנהלת תנופה

תקציב מאושר: -2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית יישובי חולות חלוצה (תחת תחום פיתוח תשתיות יישובי בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות מנהלת תנופה הוא ₪-2,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)