דלג לתוכן עיקרי
70.06.01.07

ניצנים - פיתוח תשתיות

תקציב מאושר: 28,941,000
תקנה תקציבית בתכנית יישובי ההתנתקות (תחת תחום פיתוח תשתיות יישובי בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב ניצנים - פיתוח תשתיות הוא ₪31,842,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,941,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪18,468,662
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)