דלג לתוכן עיקרי
70.06.01

הסכמי העתקה

תקציב מאושר: 3,093,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח תשתיות יישובי בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב הסכמי העתקה הוא ₪500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,093,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪4,605,833
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?