דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות משכר דירה ואחר

70.05.08.02

-
בשנת 2022 תקציב הכנסות משכר דירה ואחר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-7,814,554
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)