דלג לתוכן עיקרי
70.05.08.02

הכנסות משכר דירה ואחר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הסכם חלמיש (תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות משכר דירה ואחר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?