דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2022 תקציב הסכם חלמיש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪801,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪9,815,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪1,414,694
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?