דלג לתוכן עיקרי
70.05.07.02

הכנסות ממכר דירות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תחזוקת הדיור הציבורי (תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות ממכר דירות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?