דלג לתוכן עיקרי
70.05.06

רכישת דירות נכסי רכישה

תקציב מאושר: 17,860,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב רכישת דירות נכסי רכישה הוא ₪20,160,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,860,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪14,302,933
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?