דלג לתוכן עיקרי
70.05.05

דיור מוגן

תקציב מאושר: 108,111,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב דיור מוגן הוא ₪36,011,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪108,111,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪68,257,772
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?