דלג לתוכן עיקרי
70.05.04.02

הכנסות משכ"ד ואחרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הסכם עמיגור (תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות משכ"ד ואחרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?