דלג לתוכן עיקרי
70.05.04

הסכם עמיגור

תקציב מאושר: 54,717,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב הסכם עמיגור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪54,717,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪1,147,048
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?