דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות פרצלציה ורישום זכויות

70.05.02.05

-
בשנת 2022 תקציב הכנסות פרצלציה ורישום זכויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-27,006
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)