דלג לתוכן עיקרי
70.05.02.05

הכנסות פרצלציה ורישום זכויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הסכם עמידר (תחת תחום דיור ציבורי בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות פרצלציה ורישום זכויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?