דלג לתוכן עיקרי
70.04.01.25

הכשרות בענף הבניין

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שוטפות (תחת תחום פעולות שיכון בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכשרות בענף הבניין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?