דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בחטיבה להתיישבות

70.04.01.20

45,650,000
בשנת 2014 תקציב השתתפות בחטיבה להתיישבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪45,650,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?