דלג לתוכן עיקרי
70.04.01

פעולות שוטפות

תקציב מאושר: 207,798,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות שיכון בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב פעולות שוטפות הוא ₪265,128,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪207,798,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪150,473,481
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?