דלג לתוכן עיקרי
70.03.06.02

הקמת מוסדות ציבור המשכי

תקציב מאושר: 7,750,000
תקנה תקציבית בתכנית תקן מוסדות ציבור (תחת תחום פעולות פיתוח במרקם בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הקמת מוסדות ציבור המשכי הוא ₪2,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,750,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪3,309,789
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)