דלג לתוכן עיקרי
70.03.04.03

תשתיות ביישובי הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים

תקציב מאושר: 10,800,000
תקנה תקציבית בתכנית מגזר מיעוטים (תחת תחום פיתוח במרקם הותיק בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב תשתיות ביישובי הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים הוא ₪9,600,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪20,309,640
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)