דלג לתוכן עיקרי
70.03.03

התחדשות עירונית

תקציב מאושר: 22,450,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות פיתוח במרקם בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב התחדשות עירונית הוא ₪22,200,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪22,450,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪15,197,738
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?