דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2022 תקציב מגזר כללי הוא ₪112,349,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪90,720,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪41,990,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪134,895,900
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?