דלג לתוכן עיקרי
70.03.01

מגזר כללי

תקציב מאושר: 90,720,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח במרקם הותיק בסעיף שיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב מגזר כללי הוא ₪112,349,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪90,720,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪134,895,900
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?