דלג לתוכן עיקרי
70.02.14.16

הכנסות משק סגור יישובים חדשים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בנייה כפרית (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות משק סגור יישובים חדשים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?