דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סבסוד עלויות פיתוח בבנייה חדשה

70.02.14.10

-23,000,000
בשנת 2022 תקציב סבסוד עלויות פיתוח בבנייה חדשה הוא ₪-21,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-23,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-18,864,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)