דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משק סגור חריש

70.02.12

635,304,000
בשנת 2016 תקציב משק סגור חריש הוא ₪9,270,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪635,304,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪85,410,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪720,714,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪50,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪88,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪-404,535,570
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?