דלג לתוכן עיקרי
70.02.06.23

בית שמש ד' - הכנסות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית משקים סגורים (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב בית שמש ד' - הכנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?