דלג לתוכן עיקרי
70.02.05.24

הכנסות למוסדות ציבור בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות תומכות בבניה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות למוסדות ציבור בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?