דלג לתוכן עיקרי
70.02.05.05

הכנסות מהיטל ישן מול חדש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות תומכות בבניה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב הכנסות מהיטל ישן מול חדש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?