דלג לתוכן עיקרי
70.02.04.05

הכנסות איזורי עדיפות לאומית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית עבודות פיתוח בניהול (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות איזורי עדיפות לאומית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?