דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודות פיתוח בניהול

70.02.04

10,601,000
בשנת 2019 תקציב עבודות פיתוח בניהול לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,601,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪317,581,359
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?