דלג לתוכן עיקרי
70.02.03.17

סבסוד עבודות פיתוח קרקע פרטית החלטה 1539 ו- 4432

תקציב מאושר: 8,634,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבנייה חדשה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב סבסוד עבודות פיתוח קרקע פרטית החלטה 1539 ו- 4432 הוא ₪5,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,634,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪5,088,842
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)