דלג לתוכן עיקרי
70.02.03.03

סבסוד מגזר בדואי דרוזי וצ'רקסי

תקציב מאושר: -116,500,000
תקנה תקציבית בתכנית מגזרי המיעוטים (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב סבסוד מגזר בדואי דרוזי וצ'רקסי הוא ₪-9,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-116,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-23,642,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)