דלג לתוכן עיקרי
70.02.03.02

הכנסות מגזר דרוזי וצ'רקסי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבנייה חדשה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות מגזר דרוזי וצ'רקסי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?